Oveo AB producerar webbplatser med inriktning mot e-handel. Som verktyg föredras nopCommerce och egna plattformar. Därutöver utförs rådgivning till företag och lösningar skapas för långsiktig tillväxt.