Hur kommer det sig att vissa företag har en lång livslängd och med bärkraftiga idéer, medan andra företag läggs ner eller köps upp inom fem år? Sannolikheten för att ett företag är borta inom fem år är i genomsnitt 32 procent, vilket betyder att det är vart tredje företag. Livslängden på ett genomsnittligt nordamerikanskt företag är 30 år, vilket är mindre än hälften av livslängden som en anställd kan förvänta sig att leva.

Martin Reeves, strategikonsult på BCG, fick en fråga från en VD på ett globalt högteknologiskt företag: ”Vad måste vi göra för att säkerställa att vårt företag finns kvar om 100 år?”. Den frågan föranledde Martin att vända sig till naturen, amatörbiolog som han är. Han utforskade mängder av biologiska system och undersökte vad som gör dessa system motståndskraftiga och bestående.

Han fann att det fanns sex principer hos biologiskt bestående system, som även finns i vårt immunsystem. Dessa sex principer var även karakteristiska hos långlivade sociala system, som i det romerska riket och hos den katolska kyrkan. Han noterade även att de saknades i de kortlivade systemen.

De sex principerna är:

Smart överskott – mängder av kopior av varje komponent som finns där innan de egentligen behövs för att skapa en buffert mot det oväntade

Mångfald – tillsammans klarar denna mängd av komponenter av i stort sett alla situationer som dyker upp

Modulärt – komponenterna är utbytbara och förnybara, om en del fallerar kan en annan del ta över, vilket skapar ett i stort sett idiotsäkert system

Anpassning – utvecklar funktioner mot hot den aldrig tidigare stött på

Försiktighet – detekterar och reagerar mot varje litet hot, och kommer dessutom ihåg varje tidigare hot ifall det återkommer

Inbäddat – fungerar som del av ett större system och verkar i total harmoni med detta större system för att skapa en överlägsenhet mot externa hot

Martin Reeves har undersökt ett antal företag och sett att de som är mest livskraftiga bär flera av ovan nämnda egenskaper och arbetar utefter dessa. Detta till skillnad från företag som har det mekaniska synsättet: mål – analysera problem – skapar och följer planer, därutöver betonar den mekaniska modellen effektivitet och kortsiktiga resultat.

Han menar på att detta var en fungerande modell fram till mitten av 1980-talet sen var det kombinationen av globalisering, teknisk revolution inom teknik och kommunikation som gjorde affärer långt mer rörliga och oförutsägbara.

Varje företag är en del av det globala nätverket, vilket gör att varje företag per default är inbäddat i den globala ekonomin och måste vara vaksamma på varje hot som kan tänkas komma utifrån. Det gör att varje företag redan lever under en av de sex principerna. Överlevnadskraften faller därför tillbaka på hur duktigt företaget är på att använda sig av de kvarvarande fem i förhållande till sin omgivning.

I de exempel Martin anger; Kodak, Fujifilm, Essilor och Kongō Gumi. Fuji och Essilor är de två starkaste företagen idag (Kongō Gumi köptes upp av ett större byggföretag, efter att ha existerat i  1428 år) och det de har gemensamt är anpassning till den rådande omvärlden samt användandet av försiktighetsprincipen.

Han tar även upp Toyota, som genom sitt modularitetstänkande, klarade en brand hos en av sina underleverantörer som orsakade ett stopp i Toyotas produktion under fem dagar.

Tidigare var det disruptive techonology som var det stora buzzwordet, idag är det digital transformation. Båda är förändringar hur företag hanterar sina erbjudanden och processer i en föränderlig omvärld.

Hur hanterar du ditt företags förutsättningar i den nuvarande omvärlden? Funderar du över vad den digitala transformationen innebär för dig och ditt företag?

Kontakta mig för ett första förutsättningslöst möte, där jag kan ge mina tankar på hur ni möter dagens omvärld.